Våra fyra olika kosmetiska graderingar.


Alla enheter som vi säljer har sålts till oss från antingen företag eller privatpersoner, det vill säga alla enheter är begagnade och har haft en tidigare ägare. Som alltid när det rör sig om begagnat kan utseendet skilja sig från enhet till enhet. Med våra fyra olika kosmetiska graderingar, UtmärktBra, Använt och Slitet, försöker vi därför ge dig en känsla av vad du kan förvänta dig när du packar upp din begagnade Sonos. Kort sagt - du ska veta vad du köper. För att vara så träffsäkra som möjligt, samtidigt som vi behöver vara lite generella, beskriver vi också de fyra olika kosmetiska graderingarna nedan samt att vi visar exempelbilder. Detta ger dig förhoppningsvis en ännu bättre bild av vad du kan förvänta dig.

Självklart påverkas inte enheternas funktionalitet av den kosmetiska graderingen. Alla enheter som vi säljer har passerat vår kvalitets- och servicekontroll och har vid behov reparerats av vår egen tekniker i vår egen verkstad. Därmed kan du känna dig säker på att den enhet du funderar på att köpa har samma funktionalitet som om den vore ny. Som en extra trygghet lämnar vi även 12 månaders garanti på alla enheter oberoende av kosmetisk gradering.

En enhet kommer alltid med en fungerande och passande strömkabel - oavsett kosmetisk gradering.

Utmärkt.

Denna kosmetiska gradering är till för dig som värdesätter en begagnad enhet i visuellt toppskick.

"När du packar upp enheten vill vi att den ska kännas nästintill ny, men vid inspektion på mycket nära håll kan eventuellt enstaka och obetydliga märken, repor eller jack uppmärksammas. Minimal ojämnhet på exempelvis galler kan möjligen och ibland synas i vissa vinklar och ljus."Bra.

Denna kosmetiska gradering är vår mest populära och är till för dig som värdesätter en begagnad enhet som ger ett fint visuellt helhetsintryck.

"När du packar upp enheten vill vi att den ska kännas väl omhändertagen, men med mindre spår av en tidigare ägare. Bland annat kan små ytliga skrapmärken, repor, jack samt fläckar förekomma och i vissa vinklar och ljus kan eventuellt smärre ojämnheter och/eller färgskiftningar på exempelvis galler synas."Använt.

Denna kosmetiska gradering är till för dig som har överseende med en begagnad enhet som har tydliga visuella spår av användning.

"När du packar upp enheten vill vi att den ska kännas klart begagnad med en högre grad av skavanker och märkbara tecken på slitage. Bland annat kan djupare skrapmärken, repor, jack samt kantstötningar förekomma. Det kan exempelvis också finnas sprickor, lackskador, färgskiftningar och missfärgningar samt att en eller flera gummifötter eventuellt saknas. Även en minimalt skiftande nyans på tygnät eller framträdande bucklor och ojämnheter på galler kan finnas."


Slitet.

Denna kosmetiska gradering är till för dig som inte har några visuella krav på en begagnad enhet.

"När du packar upp enheten vill vi att du ska känna att du köpt en enhet till vårt lägsta pris med uppenbart synliga skador. Bland annat kan flertalet grövre repor, sprickor, lackskador, färgskiftningar samt bucklor förekomma runtom hela enheten. Samtliga gummifötter kan saknas och det kan finnas såväl missfärgningar som skador på galler/tygnät. Även statuslampor kan vara defekta."